About us

 

Swedzouk is a non-profit association founded 2011.

Our purpose is to establish and spread the dance Brazilian Lambada/Zouk in Sweden.

Our goal is to increase the knowledge and interest for the Zouk dance and encourage international and national cultural exchange.

 

Swedzouk är en ideell förening som grundades 2011.

Vårt syfte är att förankra och sprida dansen Lambada/Zouk i Sverige.

Vårt mål är att öka kunskapen och intresset för dansen samt främja internationellt och nationellt kulturutbyte.