What is ZOUK?

Vad är Zouk?

På 80-talet blev Lambadan känd både som dans och musik med gruppen Kaomas världsframgångar. Trettio år senare har man utvecklat dansen med mycket inspiration från salsa, tango, magdans, modern dans mm till en av världens mest spännande och roliga pardanser!

Numera dansar man sällan till lambada musiken utan till musikstilen zouk och därför kallas även dansen för lambada zouk eller bara zouk. Ordet zouk kommer ursprungligen från polska dansen “Mazurka” men på öarna i den franska karibien där zoukmusiken skapades betyder ordet numera “fest”. Idag har zouken spridit sig också till Frankrike och andra fransktalande länder och inbjuder överallt till en mysig och sensuell dans.

Den ursprungliga lambadas karaktäristiska rörelser, passion och energi syns tydligt än idag och förutom zoukmusik går det att dansa zouk också till RnB, Reggaeton, Hiphop, Ragga, Kizomba, Samba m.m. Zoukens behagliga rytm och vackra och svepande rörelser gör dansen till en av de mest romantiska latinamerikanska danserna!

 

What is Zouk?

In the 80’s the Lambada became known as both a dance and music following the worldwide success of the group Kaoma. Thirty years later, the dance has developed with much inspiration from salsa, tango, belly dance, modern dance, etc. to one of the world’s most exciting and fun couple dances!

Nowadays dancers rarely use lambada music, instead the music style Zouk is used and therefore the dance is also called Lambada Zouk or just Zouk. The word zouk originates from the Polish dance “Mazurka” but on the islands of the French Caribbean, where zouk music was created, the word means “party”. Today the zouk has spread to France and other French-speaking countries and is everywhere inviting to a cozy and sensual dance.

The original lambada’s characteristic movements, passion and energy, are clearly visible today, and in addition to zouk music you can also dance zouk to RnB, Reggaeton, Hip Hop, Ragga, Kizomba, Samba etc. The pleasant rhythm and beautiful, sweeping movements of Zouk makes the dance into one of the most romantic Latin American dances!